biểu ngữ trang

Trung tâm phay CNC và máy phay CNC

  • Máy phay NC kiểu giường

    Máy phay NC kiểu giường

    Hệ thống điều khiển có thể được trang bị theo đơn đặt hàng của khách hàng

  • Máy phay CNC kiểu đầu gối Sê-ri NUM

    Máy phay CNC kiểu đầu gối Sê-ri NUM

    Model Trục NUM**AZ: đường khớp với trục Y: đường khớp với trục NUM**BZ: đường khớp với trục Y: đường hộp Trục NUM**CZ: đường hộp Trục Y: đường hộp Trục NUM**DZ: đường hộp Trục Y : chiều hộp NUM** Trục Z: chiều hộp Trục Y: chiều hộp Model Unit NUM23A 230×1067 NUM23A 230×1246 NUM23B 230×1067 NUM23B 230×1246 Mục NO.135010 135011 135021 135022 Kích thước bàn mm 230×1067 230×1246 230×1067 230×1246 Đế chữ T 3×16 3×16 3×16 3×16 Tải trọng bàn kg 200 20...